Header image  
"Deinn som sei det e det!"
 
 
    tilbake til dykkesiden
 
Sandvikholman

Sandvikholman er noen holmer som ligger ved "ursjøen" nord i Nærøysundet. Denne dykkeplassen ble utforsket fordi bare 50 m fra holmene, viste ekkoloddet et dyp på 170 - 180 m. Vi visste derfor at det måtte være vegg her. Da vi gikk ned oppdaget vi at veggen sluttet på sandbunn allerede ved 18 m.Sandbunnen skrånet jevnt videre nedover i dypet. Når vi fulgte veggen nordover merket vi at sandbunnen langs veggen rolig hellet nedover, til vi kom til ca. 40 m. Da slettet sandbunnen ut igjen. Da vi så på sandbunnen ut fra veggen så vi bunnen ca. 15 m bortover før det ble helsvart. Det er sannsynligvis her den virkelige veggen går ned mot dypet. Men dette ble ikke utforsket denne gangen. Du må ha båt for å dykke på Sandvikholman.

Bilder fra Sandvikholman: Bilde 1

Sted: Sandvikholman, øst for Lauvøya i Vikna kommune, NT.
Dybde: 0- 40 m
Forhold: Vegg ned til en liten avsats på 40 m. Derfra videre nedover til 150 +. Stor sannsynlighet for å møte på skapninger fra dypet her. Lite strøm.
Veibeskrivelse: For å dykke ved Sandvikholman må man ha båt. Man kan ankre opp på den grunne delen ved holmene. Se kart.
Media: